Aktualności


Zmiany w ustawach

2016-01-29

Informujemy, że w styczniu 2016 roku weszły w życie akty prawne zmieniające ustawy:
1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
3. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Aktualne treści w/w ustaw znajdują się na naszej stronie w menu [Prawo]


Świadczenie rodzicielskie

2016-01-10

1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzający nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje na dzieci urodzone po 1 stycznia 2016 r. oraz na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2016 r., które nie ukończyły 52 tygodnia życia. Świadczenie przysługuje jeżeli żaden z rodziców dziecka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS.

Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega także opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku pobierania świadczeń z PUP świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego ( 1000 zł ) a kwotą zasiłku pobieranego z PUP.

Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w komórce ds. świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców Śl 34 B.


Nieodpłatna pomoc prawna

2016-01-10

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Domu Kultury w Sławie w poniedziałek i czwartek w godzinach 12 - 16 oraz wtorek, środę i piątek w godzinach 10 - 14.
Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest:
- młodzieży do 26 roku życia,
- osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- osobom, które ukończyły 65 lat,
- osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
- kombatantom.
- weteranom,
- osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Udzielana pomoc polega na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Osoby korzystające będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- spraw karnych,
- spraw administracyjnych,
- ubezpieczenia społecznego,
- spraw rodzinnych,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie. ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, 67-410 Sława, tel. 68 356 67 88, 68 356 65 28, faks: 68 356 67 88

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji