Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 ROKU

LIPIEC

02.07.2021 - PRACE SPOŁECZNO - UŻYTECZNE
07.07.2021 - DODATKI MIESZKANIOWE
14.07.2021 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
23.07.2021 - ZASIŁKI STAŁE

SIERPIEŃ

06.08.2021 - PRACE SPOŁECZNO - UŻYTECZNE
06.08.2021 - DODATKI MIESZKANIOWE   
13.08.2021 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.08.2021 -  ZASIŁKI STAŁE

WRZESIEŃ

03.09.2021 - PRACE SPOŁECZNIE - UŻYTECZNE
09.09.2021 - DODATKI MIESZKANIOWE
13.09.2021 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE
24.09.2021 - ZASIŁKI STAŁE

PAŹDZIERNIK

08.10.2021 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
08.10.2021 - DODATKI MIESZKANIOWE
12.10.2021 - ZASIŁKI CELOWE, ZASIŁKI OKRESOWE,
22.10.2021 - ZASIŁKI STAŁE

LISTOPAD

05.11.2021 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
09.11.2021 - DODATKI MIESZKANIOWE
12.11.2021 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
24.11.2021 - ZASIŁKI STAŁE

GRUDZIEŃ

02.12.2021 - PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
09.12.2021 - DODATKI MIESZKANIOWE
10.12.2021 - ZASIŁKI CELOWE, OKRESOWE
21.12.2021 - ZASIŁKI STAŁE

Terminy wpłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, świadczenia wychowawczego

HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W DRUGIM PÓŁROCZU 2021

21 LIPCA 

20 SIERPNIA

22 WRZEŚNIA

21 PAŹDZIERNIKA

19 LISTOPADA ( fundusz alimentacyjny, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne)

26 LISTOPADA  ( zasiłki rodzinne)

17 GRUDNIA


HARMONOGRAM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH "500 +" W DRUGIM PÓŁROCZU 2021

20 LIPCA

19 SIERPNIA

21 WRZEŚNIA

20 PAŹDZIERNIKA

18 LISTOPADA

16 GRUDNIA