Aktualności


UWAGA !

2020-03-12

DNIA 27 MARCA 2020R.
Lekarz psychiatra p. Wioleta Kacprzak
NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ
osoby, które mają potrzebę kontaktu z Panią doktor Kacprzak mogą dzwonić pod nr tel. 691 187 233
Pani doktor udziela tele porad i wystawia e-recepty
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, informuje że uległ zmianie termin wydawania żywności.
Nowy termin to 27 marca 2020 (piątek).

Od dnia 16.03.2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie jest zamknięty dla interesantów, praca w systemie wewnętrznym do odwołania.
Wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze można składać drogą elektroniczną.

W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub internetowy:
Tel. 68 356 66 14, ops.slawa@slawa.pl – Ośrodek Pomocy Społecznej,
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – ul. Powstańców Śląskich 34B
Tel. 68 356 67 88, sekretariat@ops.slawa.pl – Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14

W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu kontaktów, prosimy by w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej i korzystać z form kontaktu internetowego lub telefonicznego.
Wykaz telefonów i adresów poczty elektronicznej:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14:
tel 68 356 67 88
mail: sekretariat@ops.slawa.pl

Świadczenia Rodzinne, Profilaktyka Alkoholowa
tel. 68 356 66 14
mail: ops.slawa@slawa.pl

Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Sława prosimy, by do naszej placówki nie przychodziły osoby z objawami przeziębienia i grypy.

Kierownik OPS
Dorota Szudra


Nieodpłatne porady prawne

2019-12-27

W 2020 roku Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Sławie zlokalizowany jest w budynku byłego Ośrodka Zdrowia ( II piętro) przy ulicy Ogrodowej 1, tel 65 540 89 20 Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana 3 dni w tygodniu:
- wtorek od godz. 15.00 do 19.00,
- środa od godz. 12.00 do 16.00
- piątek od godz. 12.00 do 16.00.

Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych.

Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

Zakres nieodpłatnej pomocy:
- wskazanie rozwiązania problemu prawnego
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
- sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym
- nieodpłatna mediacja ( w pełnym wymiarze od 01.01.2020)
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


PROGRAM 500+ OD 1 LIPCA 2019

2019-06-13

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. 
Wnioski na świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, na dzieci, na które dotychczas świadczenie nie było pobierane oraz wnioski na kontynuację wypłaty świadczenia od października br. można składać od:
- 1 lipca WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz platformy EMPATIA oraz PUE ZUS)
- 1 sierpnia tradycyjnie w siedzibie działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie , ul. Powstańców Śląskich 34b, w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. ( drogą elektroniczną) i od 1 sierpnia tradycyjnie - jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Do wniosków składanych od 1 lipca lub od 1 sierpnia nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny a także nie ma wymogu ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie ustalane w drodze decyzji administracyjnej. Wnioskodawca otrzyma od organu wypłacającego ( w przypadku Gminy Sława jednostką realizującą wypłatę świadczenia jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie) informację o przyznaniu świadczenia. Informacja będzie przesyłana pod wskazany we wniosku adres email. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczanie aktualnego i czytelnie wypełnionego adresu email w formularzach wniosków.
Osoby nie posiadające adresu email będą mogły odebrać informację o przyznaniu świadczenia w dziale świadczeń rodzinnych.

INFORMUJEMY JEDNOCZEŚNIE, ŻE BRAK ODBIORU INFORMACJI O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA NIE BĘDZIE PODSTAWĄ DO BRAKU WYPŁATY ŚWIADCZENIA 500+

Ustawowe terminy wypłat świadczenia wychowawczego z wniosków złożonych na nowych zasadach, tj od 1 lipca 2019r.:

- złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
- złożenie wniosku w październiku 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice dzieci urodzonych po 30 czerwca br. wg nowych zasad będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019r.

  2019-01-07

  W dniu 9 listopada 2018 roku w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019.
  Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583,00 zł miesięcznie.
  osoby pobierające w/w świadczenie nie muszą składać nowego wniosku. Decyzja przyznająca świadczenie zostanie zmieniona z urzędu.


  KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI

  2019-01-07

  W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy,
  ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

  czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI"


  Program 500 +

  2016-03-07

  logo

  Na terenie Gminy Sława jednostką wyznaczoną do realizacji programu 500+ został Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Dział Świadczeń Rodzinnych na ul. Powstańców Śląskich 34b.
  Wnioski wraz załącznikami będzie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej.
  Wersje elektroniczne składać będzie można za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny. W przypadku wyboru profilu zaufanego należy potwierdzić tożsamość osobiście w jednym z niżej wymienionych punktów:
  - Urząd Skarbowy we Wschowie
  - ZUS we Wschowie.
  Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:
  udostępnianego przez ZUS,
  banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
  Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku będzie do pobrania ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie www.ops.slawa.pl.
  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.
  Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
  Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
  Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać od 15.03.2016r. w siedzibie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Śląskich 34B oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14.
  Informacje telefoniczne na temat realizacji programu 500+ w godzinach 8.00 - 15.00,
  pod numerem telefonu 68 356 66 14 bądź email: ops.slawa@slawa.pl.
  Ponadto informujemy, że od 1 marca 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem Rodzina 500+
  Numer infolinii: 95 7 115 500, Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00
  Dodatkowo pytania można składać mailowo na adres 500plus@lubuskie.uw.gov.pl


  Zmiany w ustawach

  2016-01-29

  Informujemy, że w styczniu 2016 roku weszły w życie akty prawne zmieniające ustawy:
  1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  3. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

  Aktualne treści w/w ustaw znajdują się na naszej stronie w menu [Prawo]


  Świadczenie rodzicielskie

  2016-01-10

  1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzający nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje na dzieci urodzone po 1 stycznia 2016 r. oraz na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2016 r., które nie ukończyły 52 tygodnia życia. Świadczenie przysługuje jeżeli żaden z rodziców dziecka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS.

  Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega także opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku pobierania świadczeń z PUP świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego ( 1000 zł ) a kwotą zasiłku pobieranego z PUP.

  Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w komórce ds. świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców Śl 34 B.


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie. ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, 67-410 Sława, tel. 68 356 67 88, 68 356 65 28, faks: 68 356 67 88

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji