Aktualności


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

2020-09-21

„Gmina Sława wspiera wykluczonych- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie art. 138 o ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) – zamówienie na usługi społeczne.

Dołączone pliki:

 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (plik PDF, 155KB)
 2. Wyliczenie wartości zamówienia (plik PDF, 108KB)
 3. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (plik DOC, 83KB)
 4. Załącznik nr 2 - formularz oferty (plik DOC, 152KB)
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (plik DOC, 48KB)
 6. Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków (plik DOC, 48KB)
 7. Załącznik nr 5 - wzór umowy usługi opiekuńcze (plik DOCX, 38KB)
 8. Załącznik nr 6 - wzór umowy usługi asystenckie (plik DOCX, 41KB)
 9. Załącznik nr 7 - dziennik usług opiekuńczych (plik DOCX, 34KB)
 10. Załącznik nr 8 - dziennik usług asystenckich (plik DOCX, 34KB)
 11. Załącznik nr 9 - karta usług opiekuńczych (plik DOCX, 21KB)
 12. Załącznik nr 10 - karta asystent (plik DOCX, 35KB)
 13. Załącznik nr 11 - kontrakt trójstronny (plik DOCX, 35KB)
 14. Załacznik nr 12 -wykaz osób skierowanych do świadczenia usług (plik DOC, 43KB)

OGŁOSZENIE PRACA

2020-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie poszukuje osób mogących świadczyć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie Gminy Sława – umowa zlecenie



Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:

Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych

Zapewnienie opieki higieniczno-sanitarnej

Pomoc w podtrzymywaniu kondycji podopiecznego



Oczekiwania wobec kandydatów:

Mile widziane doświadczenie w zakresie pracy z osobami starszymi, chorymi (także leżącymi), niepełnosprawnymi.



CV można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w godzinach funkcjonowania lub poprzez email: kadry@ops.slawa.pl

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.


WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

2020-07-07

Przypominamy, że w 2020r. nie składa się wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”. Aktualnie pobierane świadczenia „500+” są przyznane do 31 maja 2021r.

Wnioski o w/w świadczenie przyjmowane będą dopiero w 2021r.

• od 1 lutego 2021 - drogą elektroniczną,
• od 1 kwietnia 2021- drogą tradycyjną.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Regulamin monitoringu

  2020-05-07

  Załącznik do Zarządzenia nr 0132.2.2020 Kierownika OPS z dnia 4 marca 2020r.

  Dołączone pliki:


  DZIAŁALNOŚĆ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

  2020-04-23

  Od dnia 1 czerwca wszystkie punkty konsultacyjne na terenie Gminy Sława będą czynne, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. .

  Punkt Konsultacyjny w Sławie.
  w każdy poniedziałek , wtorek oraz ostatni piątek miesiąca:
  Poniedziałek
  – PSYCHOLOG - nr telefonu 507 660 245
  - TELEFON ZAUFANIA Nr tel. 68/356 72 15, 798 799 748
  dyżur od godz. 17:00 do 19:00
  wtorek
  - TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – nr tel. 507 802 767
  - TELEFON ZAUFANIA nr tel. 68/356 72 15 , 798 799 748
  dyżur od godz. 17:00 DO 19:00
  w każdy piątek miesiąca
  - PSYCHIATRA - nr telefonu 696 187 233
  dyżur od godz. 15:00 do 19:00

  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w Rodzinie w CIOSAŃCU
  - kontakt telefoniczny
  ostatni czwartek miesiąca
  dyżur od godz. 17:00 do 19:00
  kontakt telefoniczny- pod nr tel. 798 799 748

  Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie
  w STARYM STRĄCZU – kontakt telefoniczny
  czynny : Druga środa miesiąca
  dyżur w godz. od 17:00 do 19:00
  kontakt telefoniczny pod nr 798 799 748

  Ponadto funkcjonuje bezpłatna aplikacja mobilna „TWÓJ PARASOL” https://twojparasol.com dla osób doświadczających przemocy.

  Pełnomocnik Burmistrza Sławy


  DNIA 27 MARCA 2020R.
  Lekarz psychiatra p. Wioleta Kacprzak
  NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ
  osoby, które mają potrzebę kontaktu z Panią doktor Kacprzak mogą dzwonić pod nr tel. 691 187 233
  Pani doktor udziela tele porad i wystawia e-recepty
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, informuje że uległ zmianie termin wydawania żywności.
  Nowy termin to 27 marca 2020 (piątek).

  Od dnia 16.03.2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie jest zamknięty dla interesantów, praca w systemie wewnętrznym do odwołania.
  Wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze można składać drogą elektroniczną.

  W pilnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub internetowy:
  Tel. 68 356 66 14, ops.slawa@slawa.pl – Ośrodek Pomocy Społecznej,
  Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – ul. Powstańców Śląskich 34B
  Tel. 68 356 67 88, sekretariat@ops.slawa.pl – Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14

  W związku z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia o ograniczeniu kontaktów, prosimy by w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej i korzystać z form kontaktu internetowego lub telefonicznego.
  Wykaz telefonów i adresów poczty elektronicznej:

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14:
  tel 68 356 67 88
  mail: sekretariat@ops.slawa.pl

  Świadczenia Rodzinne, Profilaktyka Alkoholowa
  tel. 68 356 66 14
  mail: ops.slawa@slawa.pl

  Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Sława prosimy, by do naszej placówki nie przychodziły osoby z objawami przeziębienia i grypy.

  Kierownik OPS
  Dorota Szudra


  Nieodpłatne porady prawne

  2019-12-27

  W 2020 roku Punkt nieodpłatnych porad prawnych w Sławie zlokalizowany jest w budynku byłego Ośrodka Zdrowia ( II piętro) przy ulicy Ogrodowej 1, tel 65 540 89 20 Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana 3 dni w tygodniu:
  - wtorek od godz. 15.00 do 19.00,
  - środa od godz. 12.00 do 16.00
  - piątek od godz. 12.00 do 16.00.

  Punkt prowadzony jest przez adwokatów i radców prawnych.

  Z pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

  W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

  Zakres nieodpłatnej pomocy:
  - wskazanie rozwiązania problemu prawnego
  - poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach
  - sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym
  - nieodpłatna mediacja ( w pełnym wymiarze od 01.01.2020)
  - sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


  Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019r.

  2019-01-07

  W dniu 9 listopada 2018 roku w Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019.
  Od 1 stycznia 2019 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1583,00 zł miesięcznie.
  osoby pobierające w/w świadczenie nie muszą składać nowego wniosku. Decyzja przyznająca świadczenie zostanie zmieniona z urzędu.


  KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI

  2019-01-07

  W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy,
  ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

  czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY DLA RODZICÓW DOROSŁYCH DZIECI"


  Program 500 +

  2016-03-07

  logo

  Na terenie Gminy Sława jednostką wyznaczoną do realizacji programu 500+ został Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie Dział Świadczeń Rodzinnych na ul. Powstańców Śląskich 34b.
  Wnioski wraz załącznikami będzie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej.
  Wersje elektroniczne składać będzie można za pomocą platformy informacyjno-usługowej CSIZS na stronie www.empatia.mpips.gov.pl. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy posiadać tzw. profil zaufany bądź bezpieczny podpis elektroniczny. W przypadku wyboru profilu zaufanego należy potwierdzić tożsamość osobiście w jednym z niżej wymienionych punktów:
  - Urząd Skarbowy we Wschowie
  - ZUS we Wschowie.
  Wnioski również można będzie składać za pomocą systemu teleinformatycznego:
  udostępnianego przez ZUS,
  banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
  Wniosek można także złożyć osobiście lub nadać pocztą tradycyjną. Formularz wniosku będzie do pobrania ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie www.ops.slawa.pl.
  W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r.
  Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
  Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.
  Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać od 15.03.2016r. w siedzibie Świadczeń Rodzinnych przy ul. Powstańców Śląskich 34B oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14.
  Informacje telefoniczne na temat realizacji programu 500+ w godzinach 8.00 - 15.00,
  pod numerem telefonu 68 356 66 14 bądź email: ops.slawa@slawa.pl.
  Ponadto informujemy, że od 1 marca 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem Rodzina 500+
  Numer infolinii: 95 7 115 500, Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 15:00
  Dodatkowo pytania można składać mailowo na adres 500plus@lubuskie.uw.gov.pl


  Zmiany w ustawach

  2016-01-29

  Informujemy, że w styczniu 2016 roku weszły w życie akty prawne zmieniające ustawy:
  1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  2. Ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
  3. Ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

  Aktualne treści w/w ustaw znajdują się na naszej stronie w menu [Prawo]


  Świadczenie rodzicielskie

  2016-01-10

  1 stycznia 2016 r. wszedł w życie przepis ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzający nowe świadczenie tj. świadczenie rodzicielskie. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje na dzieci urodzone po 1 stycznia 2016 r. oraz na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2016 r., które nie ukończyły 52 tygodnia życia. Świadczenie przysługuje jeżeli żaden z rodziców dziecka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS lub KRUS.

  Świadczenie rodzicielskie jest wypłacane w wysokości 1000 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego, nie podlega także opodatkowaniu ani innym obciążeniom. W przypadku pobierania świadczeń z PUP świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego ( 1000 zł ) a kwotą zasiłku pobieranego z PUP.

  Wnioski o przyznanie świadczenia rodzicielskiego składać można w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławie w komórce ds. świadczeń rodzinnych, ul. Powstańców Śl 34 B.


  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie. ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14, 67-410 Sława, tel. 68 356 67 88, 68 356 65 28, faks: 68 356 67 88

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji